Články autora

ČVTVHS v roce 2016

Pokud jde o odborné akce v roce 2016, lze v této chvíli uvést několik záměrů, které se časem budou zpřesňovat a nepochybně i doplňovat dalšími: Jako formální spolupořadatel se budeme podílet na konferenci Voda 2016, kterou uspořádá dne 17. 3. 2016 firma Heineken Česká republika, a. s. Tradiční seminář Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství se… Číst více »

Odborné akce v roce 2015

Přinášíme Vám přehled odborných akcí z oboru vodního hospodářství konaných v roce 2015 a také poslední akce konané v tomto roce, na které se můžete ještě zaregistrovat. Organizační garance většiny dále uvedených odborných akcí náleží Ing. Václavu Bečváři, CSc., tajemníkovi České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z. s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, tel.: 221… Číst více »

Odborné akce ČVTVHS, z. s., v roce 2020

Přehled a informace o odborných akcích, které pořádá ČVTVHS, z. s., v roce 2020 vám přináší tento článek.

Zápis z jednání Valné hromady ČVTVHS, z. s.

Dne 24. května 2018 se konalo na Novotného lávce v Praze zasedání Valné hromady ČVTVHS, z. s.

ČVTVHS, z. s., v roce 2017

V roce 2017 pokračovala standardní činnost, výbor společnosti se sešel desetkrát, jednání se vždy účastnili členové kontrolní komise. Valná hromada se konala 24. května na Novotného lávce a byla nevolební. V plánu roku 2017 bylo třináct odborných akcí, přičemž některých jsme se účastnili pouze organizační, propagační či personální spoluprací (Sedimenty vodných tokov a nádrží, 18th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Vodní nádrže 2017 a Vodní toky 2017).

ČVTVHS, z. s., v roce 2018

Pokud jde o odborné akce v roce 2018, lze v této chvíli uvést několik záměrů, které se časem budou zpřesňovat (názvy, popř. zaměření) a nepochybně i doplňovat dalšími.

Diplom akademika Theodora Ježdíka

V roce 1980 u příležitosti 90. výročí narození akademika Theodora Ježdíka vyhlásil tehdejší Český ústřední výbor vodohospodářské společnosti ČSVTS z podnětu prof. Ing. Dr. L. Votruby, DrSc., Diplom akademika Theodora Ježdíka jako cenu za stěžejní díla z oblasti teorie, výzkumu, vývoje, přípravy, výstavby a provozu vodohospodářských děl a zařízení.

Zápis z jednání valné hromady ČVTVHS, z. s.

Dne 24. května 2017 proběhlo zasedání valné hromady ČVTVHS, z. s., na Novotného lávce.

Události z České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti

Přehled akcí, které pořádala nebo na kterých se organizačně podílela Česká vědeckotechnická společnost, v roce 2016 a další plánované akce na rok 2017.

Zápis z jednání valné hromady ČVTVHS, z. s.

Dne 25. května 2016 proběhlo zasedání valné hromady ČVTVHS, z. s., na Novotného lávce.

ČVTVHS v roce 2015

Rok 2015 byl velice náročný z organizačního hlediska – valná hromada se konala v květnu 2015 podle nových stanov přijatých o rok dříve na základě nového občanského zákoníku. S využitím různé váhy kolektivních členů pak zvolila značně obměněný výbor společnosti a kontrolní komisi.

Události z České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti

Dne 13. května 2015 proběhlo zasedání valné hromady České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Zápis z této valné hromady je uveden níže.