Články autora

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Šunku

Podle oznámení rodiny zemřel po dlouhé vyčerpávající nemoci v neděli 12. dubna 2020 dlouholetý pracovník brněnské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského Ing. Zdeněk Šunka.

Vzpomínka na Ing. Stanislava Novotného, CSc.

Podle oznámení rodiny zemřel 13. února 2020 dlouholetý pracovník brněnské pobočky VÚV TGM, jehož celoživotní práce v oboru vodního hospodářství byla završena desetiletou činností ve funkci generálního ředitele Povodí Moravy, s. p.