Determining course of copepods

Circular sample 2022

Okružní vzorek neboli okružák je vzorek, který umožňuje zejména laboratořím porovnávat své odborné dovednosti mezi sebou. Oficiálně jde o zkoušení způsobilosti laboratoří, jež probíhá pod záštitou Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB), a to v oblasti, na kterou se daná laboratoř zaměřuje (hydrobiologická, mikrobiologická, chemická či radiochemická). Článek informuje o přípravě okružního vzorku, jehož testování bylo součástí Určovacího kurzu klanonožců pořádaném v roce 2022 skupinou zooplanktonářů České limnologické společnosti (Limnospol).