Články autora

A computational algorithms used for improvement of the system for continuous monitoring of radioactive contamination of surface waters

The article describes practical aspects of the NASVD algorithm application in the processing of gamma spectra from the network of stations for continuous monitoring of gamma activity in river water (SAGMA).

System for continuous monitoring of radioactive contamination of surface water bodies

Článek popisuje monitorovací stanici vyvinutou pro potřeby monitorování radiační situace České republiky (ČR) a její potenciál pro účely připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost.