Články autora

Spolupráce mezi Českem a Dánskem v oblasti vodohospodářství bude pokračovat

Česko-dánské dny vody 2019 přispěly k rozvoji další spolupráce mezi českými a dánskými institucemi a firmami. Těchto dní probíhajících od 18. do 20. března se zúčastnili zástupci devíti dánských firem společně s představitelem Skupiny dánské vodárenské technologie (Danish Water Technology Group) sdružující více než 600 dánských společností, které nabízí řešení v oblasti vodního hospodářství.

Czech-Danish Conference on Reducing Water Consumption in Mladá Boleslav and Pilsen

On 18.–20. March 2019 the Embassy of the Kingdom of Denmark organizes Czech-Danish Water Days 2019. The aim is to open a dialogue between the Czech and Danish actors on reducing the consumption of water and other water management challenges in industrial production, but also in the public sector.