Články autora

Hydrotechnický výzkum kapacity sektorového uzávěru

Příspěvek se zabývá hydraulickým a statickým posouzením sektorového uzávěru v Děčíně a v Českém Krumlově na základě vyhodnocení experimentálních měření provedených na fyzikálním hydraulickém modelu ve vodohospodářské laboratoři Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Flow of the curve of the Podkrušnohorský canal

This article pursues the hydraulic research of flow of the curve in the Podkrušnohorský canal (PKP). Measurements were conducted on a physical model.