Články autora

Priority and priority hazardous substances in the river sediments near Prague

The report presents a part of the Clean Water – Healthy City project, which deals with the assessment of the river sediments quality with view of the load of priority and priority hazardous substances (PPH substances) which may endanger the aquatic ecosystems and human health during the flood.

Čistá voda – zdravé město: Využitelnost stávajícího systému sběru informací pro naplnění cílů projektu

Příspěvek představuje část projektu Čistá voda – zdravé město, který se zabývá predikcí možného výskytu nebezpečných chemických látek v tocích při haváriích a povodních. Seznamuje s databázemi, které jsou v současné době k danému tématu vedeny, a s jejich praktickou využitelností.