Články autora

The quality of sediment in shallow water bodies – long-term screening of sediment in the Czech Republic

This article presents the long-term screening results from the 2011–2019 period. Database of results contains approximately 230 localities. More than 80% of the samples were taken from fishponds.

Vliv rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře

Míra eutrofizace vodní nádrže Jordán v Táboře dosáhla na přelomu milénia velmi vysoké úrovně. To významně omezilo její vodárenské i rekreační využití. V letech 2011–2014 proběhlo na nádrži poměrně rozsáhlé odbahnění, v jehož průběhu bylo odstraněno téměř 270 tis. m3 sedimentů.