Články autora

Rybí obsádky vodních prvků památkově chráněných areálů

Příspěvek po lektoraci přijatý do tisku: Rozkošný_ryby_VTEI_6_2022_po_recenzi_Z (2)_PDTie

Posouzení vztahu mezi kvalitou vody a funkcemi malých vodních nádrží

Malé vodní nádrže (MVN) jsou ve středoevropském prostoru jedním ze základních elementů zemědělské krajiny. V letech 2013 až 2015 bylo průběžně prováděno sledování kvality vodního prostředí vybraných rybníků a malých vodních nádrží (MVN) v oblastech jižní a střední Moravy a Vysočiny.