water managers

Education of water managers in Bohemia (and Moravia)

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Ve vodařině se mezi odborníky i veřejností často diskutuje o suchu, povodních, kvalitě vody ke koupání, o zajištění zásobování pitné vody atd., a to vždy podle toho, co zrovna nastane. Je však stejná pozornost věnována například zajištění další generace českých vodohospodářů?… Read more »