monitoring

Impact of Teplice restoration on river basin runoff – preliminary results

As part of the project for the Ministry of the Environment of the Czech Republic dealing with the monitoring of the impact of nature­‑friendly measures on improving the hydrological regime of small river basins, the Teplice river basin in the White Carpathians has been observed. Monitoring has been taking place since 2018, the measures were implemented in 2020. Data are available for the time period before the measures were implemented and for the year 2021, on which it is possible to observe the impact of the implemented revitalization. The data show the fluctuation of the daily runoff from the river basin and its overall reduction, which is probably caused by increased evaporation from the newly formed water bodies and increased water infiltration into the underground zone. After evaluating the observed data, there was a visible reduction in the surface runoff from the basin, which may nevertheless also be caused by the low rainfall totals in 2021.

Detection of gully erosion using Global Navigation Satellite Systems in Myjava – Turá Lúka

SUMMARY This paper shows the partial outcomes of a study focused on monitoring gully erosion in the Myjava river basin. The study showed the progress of dynamic changes in gully erosion in the location of Turá Lúka using various surveying techniques from 2014 until present. The study shows that selection of the surveying technique depends on… Read more »

Monitoring odpadové obslužnosti pro tříděné složky komunálního odpadu na území Hlavního města Prahy

Management každé obce, kraje, potažmo státu potřebuje ke svému rozhodování a plánování základní vstupní data, která dokladují aktuální skutečnost. Nejjednodušší způsob, kterým lze získat data o produkci odpadu a nakládání s ním, je monitoring v předem nastavených pravidelných intervalech.