monitoring

Detection of gully erosion using Global Navigation Satellite Systems in Myjava – Turá Lúka

SUMMARY This paper shows the partial outcomes of a study focused on monitoring gully erosion in the Myjava river basin. The study showed the progress of dynamic changes in gully erosion in the location of Turá Lúka using various surveying techniques from 2014 until present. The study shows that selection of the surveying technique depends on… Read more »

Monitoring odpadové obslužnosti pro tříděné složky komunálního odpadu na území Hlavního města Prahy

Management každé obce, kraje, potažmo státu potřebuje ke svému rozhodování a plánování základní vstupní data, která dokladují aktuální skutečnost. Nejjednodušší způsob, kterým lze získat data o produkci odpadu a nakládání s ním, je monitoring v předem nastavených pravidelných intervalech.