Karlova univerzita v Praze

www.cuni.cz


Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., přednáší hydrologii v bakalářském studijním programu geografie, učitelství geografie, v oboru ochrana životního prostředí a v bakalářském studijním programu hospodaření s přírodními zdroji. Pro specializaci fyzická geografie a geoekologie zajišťuje výuku volitelných předmětů: oceánografie, Latinská Amerika (přednáška a seminář), management a ochrana vod a seminářů z fyzické a regionální geografie. Pravidelně se podílí na vedení terénních cvičení a exkurzí. Vedl rovněž řadu zahraničních odborných exkurzí a expedic. Je školitelem bakalářů, magistrů a doktorandů v denním i externím studiu. Vystudoval obor biologie-geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále pokračoval ve studiu na Univerzitě Karlově a získal titul RNDr. a později CSc. Obdržel dvě státní vyznamenání, a to v Peru a v České republice. Je členem například v Panamerickém institutu pro geografii a historii (Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Mexico, D.C.), kde je zástupce za Českou republiku se statutem pozorovatele. Má rozsáhlou ediční činnost.