ČHMÚ

www.chmi.cz


RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., pracuje jako náměstek ředitele pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor fyzická geografie, kde později získal i doktorský titul. V ČHMÚ působil jako hydrolog, později jako vedoucí předpovědního pracoviště a od roku 2010 jako náměstek pro hydrologii. Externě vyučuje na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 2012 je členem Advisory Working Group Commission for Hydrology WMO a předsedou Českého národního výboru pro hydrologii. Odborně se zabývá především problematikou predikcí a vlivem meteorologických a klimatických jevů na hydrologii.