ČHMÚ

www.chmi.cz


Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., je vedoucím odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu. Vystudoval hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a následně absolvoval doktorské studium se zaměřením na pesticidy v podzemních vodách na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1990 působí v ČHMÚ, v letech 1997–1999 přechodně pracoval jako technik na University of South Carolina. Zabývá se monitoringem jakosti vod, pesticidy, využitím pasivních vzorkovačů pro screening mikropolutantů v povrchových i podzemních vodách a informačními systémy s environmentální problematikou.