ČHMÚ

www.chmi.cz


Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., je vedoucí odboru jakosti vody v Českém hydrometeorologickém ústavu. Vystudoval hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, následně absolvoval doktorské studium se zaměřením na pesticidy v podzemních vodách na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1990 pracuje v ČHMÚ, v letech
 1997 až 1999 přechodně pracoval jako technik na University of South Carolina. Zabývá se monitoringem jakosti vod, pesticidy, využitím pasivních vzorkovačů pro screening mikropolutantů v povrchových i podzemních vodách a informačními systémy s environmentální problematikou.