Ostravská univerzita

www.osu.cz


Mgr. Hana Sezimová, Ph.D., je zaměstnankyní Katedry biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity od roku 2007. V letech 1996-2007 pracovala jako výzkumný pracovník v oddělení biologických analýz a biotechnologií ve VÚV TGM, v. v. i. V roce 1996 ukončila magisterský obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (chemie-biologie) na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2004 dokončila doktorský studijní program Úpravnictví na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Vědeckou aktivitu zaměřuje zejména na detekci akutní a chronické toxicity environmentálních polutantů pomocí indikátorových organismů a environmentální monitoring pomocí specifických biomarkerů.