Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk


Ing. Jana Poórová, PhD., v roce 1985 ukončila studium na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity na katedře vodní stavby a vodní hospodářství. Ihned po ukončení nastoupila na Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislavě na úsek hydrologie, kde působí i v současnosti a od roku 2005 jako její ředitelka. V roce 2007 ukončila Ph.D. studium v oblasti vodní bilance. Celý profesní život na SHMÚ se věnuje hydrologii a vodnímu hospodářství, včetně provozní a výzkumně-vývojové národní a mezinárodní činnosti v oblasti monitorování a hodnocení vod, aplikované hydrologie. Je členem Slovenského výboru pro hydrologii v rámci IHP UNESCO a hydrologickým poradcem stálého zástupce Slovenské republiky při WMO. V poslední době se věnuje zejména bilanci vodních zdrojů, hodnocení sucha a nedostatku vody.