ČVUT v Praze

www.cvut.cz


Doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur pracuje na katedře hydrotechniky Fakulty stavební na ČVUT v Praze. Vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVUT a následně ve stejném oboru obdržel titul Dr. Specializuje se na hydrotechnické stavby, nádrže a vodohospodářské soustavy, vodní cesty a plavbu a na fyzikální a matematické modelování. Je členem České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, Českého národního výboru pro hydrologii a také Českého plavebního a vodocestného sdružení. Za soubor výzkumných prací zaměřených na řešení hydraulických problémů vodních děl v rámci obnovení Vltavské vodní cesty mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi byl doc. Fošumpaurovi a jeho týmu udělen v roce 2013 diplom akademika Theodora Ježdíka. Je členem týmu strategického experta pro posuzování projektů protipovodňové ochrany realizovaných z programů Ministerstva zemědělství ČR.