V sobotu 4. června 2016 proběhl u příležitosti Světového dne životního prostředí a pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Byla otevřena celá řada odborných pracovišť. Probíhaly komentované prohlídky modelu vodního díla Hněvkovice, České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí, modelu plavebního stupně Děčín, hydrobiologické laboratoře a také laboratoří odboru aplikované ekologie, kde byly k vidění mimo jiné různé druhy ryb včetně úhořů a také raci. Prohlídky probíhaly také v odboru technologie vody, ve zkušebně malých vodohospodářských zařízení a v technologické laboratoři. Kromě toho byla připravena celá řada aktivit pro děti.

Den-otevrenych-dveri-4 Den-otevrenich-dveri-5 Den-otevrenich-dveri-3 Den-otevrenich-dveri-2 Den-otevrenich-dveri-1