Povodí Vltavy, s. p.

www.pvl.cz


RNDr. Petr Kubala pracuje jako generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik. Vystudoval obor Hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 1987 nastoupil do Výzkumného ústavu vodohospodářského jako odborný asistent. Řadu let pak pracoval jako výzkumný pracovník na vedoucí pozici. V roce 1995 nastoupil do státního podniku Povodí Vltavy. Je předsedou svazu Vodního hospodářství ČR, z. s.