ČZU v Praze

www.czu.cz


Prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., je profesorkou na katedře pedologie a ochrany půd Fakulty agrobiologe, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Vystudovala Stavební fakultu ČVUT obor Vodní hospodářství a vodní stavby, kde rovněž absolvovala doktorské studium. Pracovala jako vědecký pracovník na Agriculture University ve Wageningenu v Holandsku (1991) a ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd v Praze (1992), dále pak jako hydrolog v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze (1993–1997) a vědecký pracovník na University of South Carolina v USA (1997–1999). Zabývá se experimentálním a numerickým modelováním proudění vody, transportu rozpuštěných látek (pesticidů, léčiv apod.) a tepla ve vadózní zóně, analýzou časové a prostorové variability půdních vlastností, vývojem metod pro odhad půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility a půdní spektroskopie, analýzou půdní struktury atd. Je autorkou nebo spoluautorkou padesáti článku v časopisech registrovaných na Web of Science a mnoha dalších publikací v recenzovaných časopisech nebo konferenčních sbornících.