Aquatis, a. s.

www.aquatis.cz


Ing. Michael Trnka, CSc., pracuje jako vedoucí pobočky v Praze ve společnosti Aquatis, a. s., dříve Pöyry Environment. Vystudoval obor vodní stavby a vodní hospodářství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dále získal titul CSc. v oboru hydrotechnika také na ČVUT ve formě externího aspirantského studia. Specializuje se především na opravy jezů, výstavbu rybníků, malé vodní elektrárny a plavební komory. Část profesního života se zabýval investiční činností a řízením provozu soukromé společnosti. Pro jednotlivé projekty zpracovával studie, projekty pro územní a stavební řízení, tendrové dokumentace a realizační dokumentace. U prováděných staveb vykonával autorský dozor.