Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk


Mgr. Róbert Chriašteľ vystudoval obor geochemie–geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1996). Absolvoval postgraduální studijní pobyt v Nizozemsku a Izraeli. Věnuje se především problematice monitorování a hodnocení kvality podzemních vod. Koordinoval zpracování Realizačního plánu Stockholmské úmluvy o POPs v SR a přípravu Programu monitorování vod ve Slovenské republice. Podílel se na řešení mnohých mezinárodních projektů zaměřených na problematiku vodního hospodářství. Je členem pracovní skupiny pro podzemní vody zřízené Evropskou komisí v rámci společné implementace strategie Rámcové směrnice o vodách. Pracuje jako vedoucí odboru Hydrologického monitorování, předpovědí a výstrah na regionálním pracovišti Slovenského hydrometeorologického ústavu v Banské Bystrici.