MŽP

www.mzp.cz


Mgr. Lukáš Záruba je ředitelem odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí ČR. Studoval na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické a následně získal magisterský titul na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Specializuje se na právo v oblasti životního prostředí a na posuzování dopadů na životní prostředí. Na Ministerstvu životního prostředí pracuje od roku 2009, do roku 2015 působil v odboru legislativy, následně se stal vedoucím oddělení SEA (posuzování vlivů na životní prostředí) a v roce 2017 nastoupil jako ředitel odboru ochrany vod. Byl členem skupiny odborníků členských států EU, v níž se zabýval projektem na podporu Ministerstva ochrany životního prostředí na Ukrajině pro implementaci zákona o ekologickém auditu. Dále se např. účastnil prezentace české praxe týkající se aplikace SEA a EIA v souvislosti s hodnocením podle Rámcové směrnice o vodě.