MŽP

www.mzp.cz


Mgr. Lukáš Záruba pracuje jako ředitel odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí ČR. Studoval na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické a následně vystudoval magisterský titul na Fakultě práv Karlovy univerzity v Praze. Specializuje se na právo v oblasti životního prostředí a posuzování dopadů na životní prostředí. Od roku 2009 pracuje na Ministerstvu životního prostředí. Do roku 2015 pracoval v odboru legislativy, následně se stal vedoucím oddělení SEA (posuzování vlivů na životní prostředí) až do roku 2017, než nastoupil jako ředitel odboru ochrany vod. Byl členem skupiny odborníků členských států EU, kde se zabýval projektem na podporu Ministerstva ochrany životního prostředí na Ukrajině pro implementaci zákona o ekologickém auditu. Dále se např. účastnil prezentace české praxe týkající se aplikace SEA a EIA v souvislosti s hodnocením podle Rámcové směrnice o vodě.