Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

www.smvak.cz


Ing. Marcela Zrubková, Ph.D., vystudovala magisterský a doktorský program Institutu environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, doktorskou studii obhájila v roce 2005. Od konce roku 2001 pracuje v akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, kde se z pozice absolventky vypracovala na vedoucí provozu ČOV pro oblast Frýdek-Místek a Karviná, ve které působí od roku 2016 až doposud.