Povodí Moravy, s. p.

www.pmo.cz


Dr. Ing. Antonín Tůma vystudoval Vysoké učení technické v Brně v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, pak dále pokračoval v doktorském studiu s oborem specializace ochrana vod. Je dlouholetým zaměstnancem Povodí Moravy, s. p., a od roku 2006 je v této organizaci zástupcem generálního ředitele. Dr. Ing. Tůma je členem mnoha odborných organizací, např. je předsedou v Komisi pro Plán dílčího povodí Dyje a místopředsedou Krizového technického štábu Povodí Moravy, s. p. Dále je českým zástupcem v redakční radě slovenského vodohospodářského časopisu „Vodohospodárský spravodajca“, ředitelem 11 dokončených mezinárodních projektů v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou a Rakouskem, vedoucím delegace vodohospodářů ČR na Mezinárodním vodohospodářském veletrhu WATEC Izrael v roce 2009. Účastnil se mnoha významných odborných vodohospodářských přednášek či konferencí v ČR i zahraničí, jako předsedající, přednášející či odborný garant. Absolvoval nespočtu vzdělávacích kurzů, manažerských komunikačních a prezentačních dovedností, je zkušebním komisařem a autorizovaným inženýrem..