Stavebná fakulta STU v Bratislave

www.svf.stuba.sk


Doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD. pracuje na katedre Vodného hospodárstva krajiny, Stavebnej Fakulte STU v Bratislave. Inžinierske štúdium ukončila v študijnom programe Vodné hospodárstvo a vodné stavby na Stavebnej fakulte STU, kde jej bol udelený aj titul Philosophie doctor v odbore Hydrológia. Špecializuje sa na hydrologické modelovanie povodní v korytách tokov, analýzu kolísania v radoch hydrologických veličín ako aj na oblasť erózno-transportných procesov v krajine. Participuje na viacerých výskumných projektoch a úlohách.