30. výročí

V letošním roce si připomínáme 30 let od založení Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje. Jedná se o významnou událost, kdy byla podpisem Úmluvy o ochraně Dunaje zahájena přeshraniční spolupráce zaměřená na ochranu této řeky a jejích přítoků. Úmluva byla podepsána 29. června 1994 v bulharské Sofii.

20. výročí

Den Dunaje byl Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje vyhlášen u příležitosti oslav 10. výročí podpisu Úmluvy o ochraně Dunaje. Z toho vyplývá, že letos je to 20 let, kdy proběhly první oslavy tohoto pro Dunaj významného dne.

Díky společnému úsilí nejrůznějších organizací se oslavy Dne Dunaje staly každoroční událostí, jež vzdává hold nejen samotné řece, ale i jejím přítokům. Do oslav se během 20 let postupně zapojily organizace a instituce na všech úrovních společnosti, a to od mateřských, základních a středních škol přes nevládní organizace a vědecké instituce až po národní a místní samosprávy nebo i církve.

Oslavy připomínají zásadní roli, kterou Dunaj a jeho přítoky hrají v životech lidí – poskytují vodu, jídlo, energii, rekreaci a živobytí. Současně se tzv. „Danube Day“ považuje za platformu pro zvýšení povědomí o rozmanitosti společného dunajského biotopu a o vzájemné provázanosti jednotlivých prvků tohoto složitého ekosystému. Zároveň vytváří příležitosti pro informování občanů o možnostech zlepšení tohoto ekosystému i pro posílení kulturní, hospodářské a ekologické integrace.

Cílem rozmanitých aktivit, jaké představují např. hry související s vodou, exkurze, kulaté stoly, workshopy nebo vzdělávací a osvětové aktivity pro veřejnost, je posílit emocionální spojení celé společnosti s povodím Dunaje a jeho jedinečnou biodiverzitou. Do těchto aktivit se zapojují i umělci a jiné známé osobnosti, jež osobně inspirují veřejnost v oblasti udržitelného chování. „Dunajský den“ má nejen vyslat jasný signál, ale i udávat směr v oblasti budoucí správy ekosystému Dunaje tak, aby bylo zajištěno jeho zachování pro budoucí generace.

Obr. 1. Oslavy Dne Dunaje se každoročně konají v mnoha zemích

VÚV TGM plánuje na počest oslav Dne Dunaje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí uspořádat v úterý 25. června 2024 Den otevřených dveří a představit veřejnosti zajímavé ukázky práce svých vědeckých týmů.

Obr. 2. Chorvatsko, Vukovar, 2023
Obr. 3. Maďarsko, 2021
Obr. 4. Rakousko, Vídeň, 2019
Obr. 5. Ukrajina, 2018
Obr. 7. Rakousko, 2012
Obr. 6. Rakousko, Vídeň, 2016
Obr. 8. Ukrajina, 2010