Pokusů o ustanovení svátku českých mlýnů, který by se mohl vztahovat ke svátku svatého Jana Nepomuckého nebo i méně známých světců, jako jsou svatý Senan či svatý Vinok, bylo mnoho a trvaly řadu let. Proto se kolegové Rudolf Šimek (za vodní mlýny) a Jan Doubek (za větrné mlýny) dohodli, že přibližně na den výročí vzniku legendárního mlynářského znaku 13. května 1116 uspořádají společnou akci. Ke spolupráci přizvali i archiváře a molinologa Jana Škodu a oslovili majitele několika spřátelených mlýnů, zda by podobnou událost nepodpořili. Dostavila se vlna velmi pozitivních reakcí, a tak se rozhodli zorganizovat velkou akci s názvem Den otevřených mlýnů, která proběhne v sobotu 11. května letošního roku.

Inspirací jim byly dny otevřených mlýnů, jež se pořádají v okolních evropských zemích, ale i jinde ve světě. Např. v Rakousku se loni konal Den otevřených mlýnů poprvé a zapojilo se do něj 61 mlýnů. Smyslem české aktivity je vrátit vodní či větrný mlýn do povědomí obyvatel jako jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva a otevřít veřejnosti mnohé obvykle nepřístupné stavby s jejich často velice zajímavým příběhem. Jak organizátoři sami zdůrazňují, bude jen na majitelích nemovitostí, jakým způsobem budou chtít mlýn prezentovat. Zároveň i běžně otevřené mlýny mohou v rámci akce např. snížit vstupné, zpestřit prohlídku či ukázat jindy nepřístupné prostory. Pro veřejnost však budou logicky nejzajímavější mlýny, jež jsou normálně uzavřené nebo dostupné jen zřídka.

Během března shromáždili Rudolf Šimek a Jan Doubek zájemce z řad vodních a větrných mlynářů a v databázích www.vodnimlyny.cz a www.povetrnik.cz vytvořili filtr, jenž nyní obsahuje mlýny, které se do akce zapojí. Kromě výše zmíněných webů akci propagují také na facebookové skupině Milujeme vodní mlýny, kde již o mlýnech diskutují zhruba tři tisíce členů. Oba organizátoři akce mají společné moto: „Pojďme z mlýnů udělat místo k setkávání a povídání tak, jak tomu bylo za starých časů.“

 

Zájemci o účast na akci Den otevřených mlýnů 11. května 2024 se mohou obrátit přímo na její organizátory:

 

Mgr. Rudolf Šimek – vodní mlýny

info@vodnimlyny.cz

 

Ing. Jan Doubek – větrné mlýny

doubek.mlyny@vetrnemlyny.info

 

Všichni jsou srdečně zváni.

Obr. 1. Vodní mlýn ve Slupi (Foto: R. Šimek, 2017)
Obr. 2. Panský mlýn ve Starosedlském Hrádku (Foto: R. Šimek, 2017)
Obr. 3. Satranův mlýn ve Vepřku (Foto: R. Šimek, 2021)
Obr. 4. Celodřevěný větrný mlýn německého typu, Starý Poddvorov (Foto: J. Doubek, 2020)
Obr. 5. Větrný mlýn holandského typu, Kuželov (Foto: J. Doubek, 2017)
Obr. 6. Malý větrný mlýnek s turbínou, Václavovice (Foto: J. Doubek, 2019)