Dne 13. ledna 2020 odešel ve věku 70 let Mgr. Josef Smrťák, dlouholetý redaktor časopisu VTEI. Za dobu jeho profesní kariéry mu pod rukama prošly tisíce rukopisů odborných textů, ať to bylo v redakci nakladatelství Academia, časopisu Vodní hospodářství, či časopisu VTEI, kde působil s malou přestávkou dlouhých 24 let. Nelehký úděl redaktorů kultivovat odborné texty zvládal bravurně. S obrovskou trpělivostí opravoval rukopisy. Nikdy si nestěžoval na prohřešky proti českému jazyku, jak jemně nazýval chyby, se kterými se na redakčním stole velmi často setkával.

Mgr. Smrťák byl velmi vzdělaný, miloval umění, literaturu a cestování. Byl kamarádský, laskavý a vstřícný. Uměl poutavě vyprávět a všechny tyto jeho vlastnosti z něj dělaly skvělého společníka. Stále usměvavý, takového si ho budeme pamatovat a tak zůstane v našich srdcích.

Úprava odborného textu, Josef Smrťák, 1996