Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., si Vás jménem svého ředitele, Ing. Tomáše Urbana a autora výstavy RNDr. Tomáše Hrdinky, Ph.D., dovoluje co nejsrdečněji pozvat na putovní výstavu při příležitosti 100. výročí založení naší instituce. Putovní výstava je prostřednictvím 12 veřejných vysokých škol zacílena především na studenty, kteří s vodou v různých podobách přicházejí při svých studiích denně do styku, ať už na poli hydrauliky, technologie vody, fyzické geografie, vodního hospodářství, chemie, hydrobiologie, nebo životního prostředí. Výstava sestávající ze 14 velkoformátových fotografických panelů tak umožňuje nejen studentům nahlédnout do historie i současnosti VÚV TGM, v. v. i., a pestrých oborů jeho činností a zaměření v oblasti studia, pochopení a kultivace vodní složky krajiny. Níže je uveden itinerář zastavení výstavy po vysokých školách, v první polovině září se výstava zastaví i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce.

Vernisáž putovní výstavy ke 100 letům VÚV TGM před Geografickou knihovnou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Autor výstavy by na tomto místě velmi rád poděkoval všem kolegům a spolupracovníkům, kteří pro účely výstavy poskytli odborný a fotografický materiál z řešených i živých projektů a umožnili tak detailní vhled do problematiky, které se věnují. Pro více detailů o činnosti VÚV TGM, v. v. i., bude součástí výstavy i představení naší instituce formou zbrusu nové doprovodné publikace. Věříme, že se Vám výstava bude líbit.

Přehled zastávek výstavy:

1. 4.–12. 4. 2019

Praha, Univerzita Karlova, Geografická sekce Přírodovědecké fakulty

15. 4.–26. 4. 2019

Ostrava, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

29. 4.–10. 5. 2019

Praha, České vysoké učení technické, Fakulta stavební

13. 5.–24. 5. 2019

Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta technologie ochrany prostředí

27. 5.–7. 6. 2019

Praha, Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí

2. 9.–13. 9. 2019

Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, atrium v přízemí

30. 9.–11. 10. 2019

Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

14. 10.–25. 10. 2019

Brno, Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta

29. 10.–8. 11. 2019

Olomouc, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta

11. 11.–22. 11. 2019

Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí

25. 11.–6. 12. 2019

Plzeň, Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická

9. 12.–20. 12. 2019

České Budějovice, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod

3. 2.–28. 2. 2020

Brno, Vysoké učení technické, Fakulta stavební

 

Vernisáž putovní výstavy ke 100 letům VÚV TGM před Geografickou knihovnou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze