Sweco Hydroprojekt, a. s.

www.sweco.cz


Ing. Milan Moravec, Ph.D., získal titul inženýr na Stavební fakultě ČVUT a následně pak Ph.D. na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava. V oboru vodní hospodářství má praxi již 16 let, z toho dva roky ve Velké Británii. Mimo vodohospodářskou praxi se také zabývá projekční, inženýrskou a konzultační činností. Milan Moravec je v současné době předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Sweco Hydroprojekt, a. s. Tato firma se podílí na klíčových projektech vodního hospodářství nejen v České republice, ale nyní i ve více než dvaceti zemích světa.