Odborný článek, který prošel recenzním řízením a bude publikován v srpnovém čísle VTEI – Honek_VTEI_4_2024