Odborný článek, který prošel recenzním řízením a bude publikován v srpnové čísle VTEI – Mertová_VTEI_4_2024