Odborný článek, který prošel recenzním řízením a bude publikován v srpnovém čísle VTEI – Bures_VTEI_4_2024